แผน Foundation

Premium Support

สัญญารายปี ให้คำปรึกษา ช่วยเหลือ แก้ไขปัญหา ออกแบบ ติดตั้ง และย้ายระบบ

แผน Foundation

แผน Foundation

8x5 (M-F 8:00-18:00)

Next business day

Email, phone, remote, on-site

แผน Standard

แผน Standard

24x7

Response time 2 hours

Email, phone, remote, on-site

ติดต่อ

ติดต่อ

sale@inthecloud.co.th